ZA SVE ČLANOVE JK SPLIT I KŠR SPLIT

U izradi su novi pravilnici:

  - Pravilnik o pravu korištenja veza u moru

  - Pravilnik o lučkom redu

  - Plan za prihvat i rukovanje otpadom sa plovnih objekata

  - Pravilnik o vrednovanju aktivnosti

Radne verzije novih pravilnika možete pod odjelkom "Dokumenti" na ovoj web stranici

Nove pravilnike će usvajati Skupštine obaju klubova te ste ovim putem pozvani da tajništvu kluba dostavite pismene prijedloge za izmjene i dopune pravilnika najkasnije do 28.03.2016. godine. Pisane prijedloge pošaljite e-mailom, faxom ili poštom.